Vedtekter for BK B.I.L

Vedtektene ble revidert i ekstraordinær generalforsamling 25.07.2022. Se gjeldende vedtekter.