Styremøte 14. desember 2022

Styret vedtok å forenkle medlemsadministrasjonen ved å avvikle IdrettenOnline og heller utvide KlubbAdmin. Medlemmer vil fremover kunne forholde seg til informasjon på hjemmesiden, og styre sitt medlemskap gjennom minidrett.no.