Søk om innmelding i Bærum Kommune Bedriftsidrettslag

Alle som er ansatt på hel eller deltid i Bærum kommune, kan opptas som medlem i bedriftsidrettslaget. Pensjonister kan fortsette eller tas opp som medlem. Ektefelle/samboer kan opptas som medlem, dersom det ikke finnes bedriftsidrettslag på vedkommendes arbeidssted. Ved spørsmål ta kontakt med Kristin Karlstad på e-post. Medlemskontingent: kr 300 for aktive medlemmer kr 500 for ektefelle-/samboermedlem kr 200 for alderspensjonister, aktivt medlemsskap kr 300 for alderspensjonister ektefelle-/samboermedlem kr 100 for passive medlemmer, kun støttemedlemmer kr 600 for deltakere på disp (reglene for dispensasjon finner du her)

Change to English Change to English

*Påkrevd felt

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.