Søk om innmelding i Bærum Kommune Bedriftsidrettslag

Alle som er ansatt på hel eller deltid i Bærum kommune, kan opptas som medlem i bedriftsidrettslaget. Pensjonister kan fortsette eller tas opp som medlem. Ektefelle/samboer kan opptas som medlem, dersom det ikke finnes bedriftsidrettslag på vedkommendes arbeidssted. Medlemskontingent vedtatt i årsmøte 2020 er nå likt for alle medlemmer: kr 300,-

Change to English Change to English

*Påkrevd felt

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.