Søk om innmelding i Bærum Kommune Bedriftsidrettslag

Alle som er ansatt på hel eller deltid i Bærum kommune, kan opptas som medlem i bedriftsidrettslaget. Pensjonister kan fortsette eller tas opp som medlem. Ektefelle/samboer kan opptas som medlem, dersom det ikke finnes bedriftsidrettslag på vedkommendes arbeidssted. Ved spørsmål ta kontakt med Kristin Karlstad på e-post. Medlemskontingent: kr 300 for aktive medlemmer kr 500 for ektefelle-/samboermedlem kr 200 for alderspensjonister, aktivt medlemsskap kr 300 for alderspensjonister ektefelle-/samboermedlem kr 100 for passive medlemmer, kun støttemedlemmer kr 600 for deltakere på disp (reglene for dispensasjon finner du her)

Change to English Change to English

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.

Levert av IdrettenOnline