Beskrivelse

Friidrettsgruppa, sykkelgruppen og skigruppa har ingen felles trening eller andre fellesaktiviteter. Gruppeleders funksjon er å gi informasjon (terminlister m.m.) til løperne og å attestere for tilbakebetaling av startkontingent.

Etter nye regler, vedtatt på årsmøtet i BKBIL, skal refusjon av ski, løping og sykkel ses i sammenheng. De nye reglene innebærer at det nå kan refunderes inntil kr. 3.000 innenfor hver av de tre disiplinene, men for en person som deltar i to eller flere disipliner er det en samlet grense på kr. 5.000. Dette innebærer altså ingen skjerping av reglene for refusjon, tvert i mott, men det medfører at for alle disiplinene vil refusjon skje på slutten av året når vi har en samlet oversikt.

 

Reglene for refusjon er som før, dvs. 

  • at man er medlem av BKBIL og stiller i konkurransen for Bærum kommune. Ønsker man i tillegg å synliggjøre egen klubb ved påmelding, kan man f.eks. skrive Bærum kommune/Asker skiklubb. Skriv Bærum kommune, ikke BKBIL som de færreste vet hva betyr
  • startkontingent etter laveste pris (ikke forhøyet pris pga. sen påmelding) samt eventuell startlisens
  • at man stiller til start i konkurransen. Forfall pga skade eller sykdom gir ikke refusjon

Når søknad om refusjon sendes inn, skal ovennevnte tre betingelser bekreftes oppfylt i søknaden. 

Søknaden må omfatte kvittering for innbetalt kontingent samt bankkontonr. for utbetaling av refusjon.

Søknad for alle tre disipliner sendes til gruppelederen: (petter.thyrmer@baerum.kommune.no)

Kommende aktiviteter

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.