Organisering og styre

Bedriftsidrettslaget er organisert av et styre og flere lag og interessegrupper. Hver gruppe har en gruppeleder som er ansvarlig

for gruppensdrift og stell.

I årsmøtet gjennomført 25. februar 2020, kl 16:00 i ny kommunegården (EL10) ble det fornyet tillitt til det sittende styre og ny nestleder ble utnevnt.

Styret består av følgende medlemmer:

Pedro Ardila

Leder

Tlf 67 50 45 16 / 918 74 991

pedro.ardila@baerum.kommune.no


Kristin Karlstad

Styremedlem 2
Tlf 67 50 34 42
kristin.karlstad@baerum.kommune.no

Martin Hertzberg

Nestleder


Tlf 913 95 234

martin.hertzberg@baerum.kommune.no


Kanwel Malik

Kasserer
Tlf 67 50 36 31
kanwel.malik@baerum.kommune.no

Ketil Wansvik

Styremedlem 1Tlf 67 50 40 94
ketil.wansvik@baerum.kommune.no

Kjell Berge

Sekretær
Tlf 67 50 43 20
kjell.berge@gmail.com

Levert av IdrettenOnline