Om oss

Ta kontakt med oss på post@bkbil.no

Styret

Leder – Lise Berglund: tlf 91 89 32 61

Nestleder/økonomiansvarlig – Jannicke Sørem Torp

Medlemsansvarlig – Monika Schønheyder

Arrangementer og markedskommunikasjon – Agnes Annsdatter

Varamedlem – Kjell Berge

Kontrollorgan

Leder – Naima Haraldsen

Medlem – Martin Hertzberg

Medlem – Birge Candas

Valgkomite

Leder – Rupert Bose

Medlem – Nawzad Mohammadi

Kjøreregler og referater

Medlemmene er besluttende organ i større saker, og styret forestår den daglige driften. Styringen av klubben er regulert av lov, vedtekter og klubbhåndbok.