Om oss

Ta kontakt med oss

For medlemskap: medlem@bkbil.no

For generelle henvendelser: post@bkbil.no

Styret

Leder – Lise Berglund

Nestleder – Martin Hertzberg

Medlem/ økonomi – Esben Mælum

Styremedlem – Kristin Karlstad

Sekretær – Kjell Berge

Kjøreregler og referater

Medlemmene er besluttende organ i større saker, og styret forestår den daglige driften. Styringen av klubben er regulert av lov, vedtekter og klubbhåndbok.