Om oss

Ta kontakt med oss på bkbil@baerum.kommune.no

Styret

Leder – Lise Berglund: tlf 41 28 87 59

Nestleder/økonomiansvarlig – Agnes Annsdatter

Medlemsansvarlig – Monika Schønheyder

Arrangementer og markedskommunikasjon – Ge Zhan

Kontrollorgan

Kontrollorganets oppgaver

Leder – Naima Haraldsen – naima.haraldsen@baerum.kommune.no

Medlem – Martin Hertzberg

Medlem – Birge Candas

Valgkomite

Valgkomiteens oppgaver

Leder – Rupert Bose – rupert.bose@baerum.kommune.no

Kjøreregler og referater

Medlemmene er besluttende organ i større saker, og styret forestår den daglige driften. Styringen av klubben er regulert av lov, vedtekter og klubbhåndbok.