Innkalling til årsmøte 2023

Årsmøtet for 2023 avholdes:

  • Onsdag 8. mars – fra kl. 16:00
  • Registrering fra kl. 15:15
  • I ny Kommunegård, Sandvika – Arnold Haukelands plass 2-14
  • Påmelding til årsmøtet: innen 6 mars 2023

Medlemmer blir registrert ift status i medlemsregisteret (pr 6. mars 2023), og det er ikke anledning til å stille med fullmakt.

Dersom du ønsker saker forelagt årsmøtet, kan det sendes til oss på mailadressen post@bkbil.no innen 22. februar.

Årsmøtets saksliste og dokumenter vil ligge tilgjengelig på nettsiden vår (www.bkbil.no) senest èn uke før årsmøtet (1. mars)

Vi har behov for en å dekke flere nødvendige roller i styret, kontrollutvalg osv. Se vedlegg:

Alle medlemmer er velkommen til å delta i årsmøtet. På grunn av styrets planlegging og gjennomføring, er det fint om du melder din deltakelse så snart som mulig. Påmelding gjøres ved å sende mail til post@bkbil.no.